Gældende fra den 1. januar 2018

Pkt. 1 – Eksport, Udførsel og flytning af dyr

I forbindelse med udførsel af dyr fra Danmark skal der i henhold til gældende lovgivning betales for udførsel af levende dyr og i den forbindelse opkræver Fødevarestyrelsen et gebyr for udstedelsen af en/flere sundhedsattest(er).

I den forbindelse skal du som udfører/eksportør forhåndsanmelde udførsel eller eksport af dyr, det sker via Eksportportalen.

Pkt. 2 – Registrering i Eksportportalen 

Inden udførsel eller eksport skal du have oprette dig som eksportør. Når du er oprettet som eksportør, skal du registrere et eller flere kreditkort, inden en udførsel/eksport kan finde sted.

Pkt. 3 – Kreditkortoplysninger (Bambora)

Fødevarestyrelsens betalings-leverandør (Bambora) tillader registrering af et eller flere kreditkort. En udførsel eller eksport kan ikke finde sted, uden at udfører eller eksportør har oprettet disse kreditkort oplysninger til brug for betaling af den tid som Fødevarestyrelsen har brugt til udstedelsen af et eller flere sundhedsattest(er).

Udfører eller eksportør kan altid gå ind på eksportportalen og se hvilke kreditkortaftaler, der er oprettet hos Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen registrerer kun de oplysninger som er lovlige i henhold til reglerne hos Bambora, herunder udløbsdatoen af kortet. Fødevarestyrelsen vil aflyse en aftale om eksportsyn, såfremt der ikke er reserveret et beløb til en planlagt udførsel eller eksport. Ved sin oprettelse af et eller flere kreditkort accepterer kunden, at Fødevarestyrelsen trækker betaling for kontrollen i forbindelse med udførsel eller eksport af dyr på det kort, som kunden har valgt.

Pkt. 4 – Reservation af penge til dækning af gebyr for kontrollen 

Ved din bestilling af synet reserverer Fødevarestyrelsen et beløb på dit kreditkort. Beløbets størrelse afhænger af en række oplysninger som du afgiver ved din bestilling. Når synet er gennemført, trækkes det reelle beløb.

Beløbets størrelse afhænger af grundgebyret (395 kr.), og hvor lang tid synet tager. Der betales pr. påbegyndt kvarter (15 minutter) 317 kr. pr. påbegyndt 15 minutter. Hvis der skal laves certifikater er prisen 534 kr. pr certifikat og 112 kr. hvis certifikatet skal printes på vandmærkepapir. Taksterne kan ses i Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. Nr. 1762 af 29. december 2017 med senere ændringer. Reservationsbeløb er fastsat ud fra følgende forudsætninger: Hvilken dyreart der er tale om, antal dyr eller antal læs, og om det er en eksport til EU lande eller lande udenfor EU. For hver kategori er fastsat antal kvarter der normalt går, samt antallet af certifikater.

 

Antal grundgebyr

Antal kvarter

Antal certifikater/vandmærker

Dagens pris

Heste, 1-2 stk

1

3

0

Kr. 1.346

Heste, 3 eller flere

1

5

0

Kr. 1.980

Svin/kvæg/pelsdyr, EU, 1 læs

1

10

3

Kr. 6.367

Svin/kvæg/pelsdyr, EU, 2 eller flere læs

1

13

4

Kr. 8.252

Svin/kvæg/pelsdyr, ikke EU

1

16

3/2

Kr. 8.493

Alle andre dyr

1

5

3

Kr. 4.782

 

Eksport af 1-2 heste kan normalt gennemføres på 3 kvarter. Der laves normalt ikke certifikater. Det kan oplyses, at en eksport af en hest koster et grundgebyr og 3 kvarter, i alt kr. 1.346. Det er det beløb, der reserveres, når synet bliver bestilt. Hvis synet kan gennemføres på ét kvarter, trækkes kr. 712 på kortet, når eksporten er godkendt. Hvis gebyret for et syn er større end det beløb der er reserveret, fremsendes en almindelig faktura, i alle andre tilfælde trækkes beløbet via kreditkort.

Pkt. 5 – Den faktiske kontrol og træk af penge via kreditkort

Når kontrollen er gennemført og den faktiske tid er registreret, beregnes den faktiske regning for udførsel af kontrollen ved udførsel eller eksport. Når regningen for kontrollen er udfærdiget, frigives det reserverede beløb til kunden og det faktiske beløb trækkes på kundens kreditkort som betaling for den faktiske kontrol. Efter betalingen vil det være muligt at hente en skriftlig kvittering på http://betaling.foedevarestyrelsen.dk ved indtastning af ordrenummer eller kundenummer, samt fakturanummer. Desuden fremsendes en e mail til kunden med oplysninger om, at kontrollen er betalt, og at der trækkes det faktiske beløb på kundens kreditkort.

Pkt. 6 – Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning ske inden rimelig tid efter gennemførsel af kontrollen og efter at kunden har opdaget en mangel indgives til Fødevarestyrelsen på www.fvst.dk/kontakt.

Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning eller kompensation. Dette gælder dog ikke, hvis Fødevarestyrelsen har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. Korrespondance mellem kunden og FVST kan foregå pr e-mail.

Pkt. 7 – Personlige oplysninger 

Fødevarestyrelsen fører et elektronisk register over vores kunder og deres personlige oplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataloven (PDL). Oplysningerne gemmes i vores betalingssystem (kreditkortoplysninger) og er nødvendige for, at vi kan gennemføre bestillinger, kontrol ved udførsel eller eksport af dyr ved udstedelse af sundhedsattest(er).​